Terapia schematów

Terapia schematów

Twórcą tego nurtu psychoterapii jest Jeffrey Young. Terapia schematów jest stosunkowo młodym i integracyjnym podejściem terapeutycznym. Łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, relacji z obiektem, psychologii rozwojowej, terapii psychodynamicznej.
Czym są schematy, na których bazuje ten nurt psychoterapii? Schematy są dominującym i w znacznym stopniu dysfunkcyjnym motywem/wzorem ukształtowanym w dzieciństwie i rozwijającym się przez całe życie. Wpływa on na nasze przekonania dotyczące nas samych, innych ludzi i otaczającego nas świata. Schematy wpływają na nasze myślenie, postrzeganie, nasze decyzje i zachowania. Ponieważ są to najczęściej nieuświadomione i sztywne wzorce często ograniczają nasze działania i sprawiają, że zachowujemy się destrukcyjnie w stosunku do siebie i innych. Pod wpływem schematów stosujemy strategie działania, które mogą być dla nas nieefektywne i wpływać znacząco na obniżenie satysfakcji z życia.

Jakie są cele terapii w nurcie Terapii Schematów:

  • diagnoza objawów i problemów z jakimi zgłosił się pacjent
  • zrozumienie i rozpoznanie źródła problemów
  • identyfikacja schematów, przekonań poznawczych i strategii radzenia sobie właściwych dla danego pacjenta
  • osłabienie dysfunkcjonalnych schematów oraz przekonań poznawczych
  • wprowadzenie konstruktywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie
  • zmiana na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz na poziomie zachowań pacjenta

Wskazania do tego typu terapii:

  • dla osób rozpoznających u siebie stałe, nawracające problemy w jakimś obszarze życia (np.: problemy w relacjach z bliskimi, w funkcjonowaniu zawodowym, problemy wynikające z niskiego poczucia własnej wartości)
  • dla osób z diagnozą zaburzeń osobowości
  • metoda uzupełniająca terapię u osób z zaburzeniami nastroju i zburzeniami lękowymi
  • dla osób, które chcą poznać i zrozumieć lepiej co leży u podstaw ich funkcjonowania

Dużą zaletą tego podejścia jest prosty model pojęć stosowanych w procesie psychoterapii. Ułatwia on pacjentom zrozumienie idei tłumaczących źródło problemów często odbieranych jako zawiłe i niezrozumiałe przez osoby korzystające z innych form terapii. Terapia Schematów przyciąga pacjentów swoim zdroworozsądkowym podejściem, podobnie jak terapia poznawczo-behawioralna czerpiąc przy tym z innych podejść takich jak psychodynamiczne i nurty mu pokrewne.
Zasady przyjęć na konsultację oraz cennik dostępne są tutaj