Konsultacje psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna to spotkanie z lekarzem psychiatrą, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. Takie spotkanie jest bardzo ważne aby móc postawić właściwą diagnozę dotyczącą źródła problemów pacjenta, które może mieć podłoże psychiczne i/lub somatyczne. W celu uzupełnienia badań i postawienia właściwej diagnozy lekarz może zalecić wykonanie innych badań diagnostycznych (np.: laboratoryjnych, neuroobrazowych) lub skierować pacjenta na dodatkową konsultację do innego specjalisty (np.: neurologa). Czasami w proces leczenia wskazane może okazać się włączenie farmakoterapii, która razem z profesjonalną psychoterapią ma wspierać pacjenta w procesie powrotu do zdrowia i poprawy jakości życia. Pierwsze  spotkanie z wielu względów przypomina wizytę jak u każdego innego lekarza. Obejmuje badanie lekarskie, dokładny wywiad, diagnozę oraz wybór odpowiedniej farmakoterapii jeśli jest to konieczne. Z tych powodów pierwsze spotkanie trwa zazwyczaj dłużej niż kolejne. Psychiatra udziela informacji dotyczącej rozpoznania oraz porad dotyczących dalszego postępowania. Czasami konieczne może okazać się uzupełnienie wywiadu o informacje od najbliższych członków rodziny pacjenta aby uzykać cały obraz związany z funkcjonowaniem osoby w środowisku. Czas trwania kolejnych spotkań uzależniony jest od potrzeb pacjenta. Ważne aby szczególnie na początku leczenia pozostawa
w regularnym kontakcie z lekarzem, żeby mógł on szybko zareagować np.: na niepożądane objawy podczas włączania nowego leku.

Na pierwszą wizytę u psychiatry warto zabrać:

 • dokumentacje medyczną: wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.
 • listę aktualnie zażywanych leków (również internistycznych)

Nasi psychiatrzy pomagają pacjentom z rozpoznaniem:

 • zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • nerwic
 • zaburzeń lękowych,  fobii, napadów lęku panicznego
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń psychotycznych
 • uzależnień
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń pamięci
 • zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzeń snu
 • całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Asperger)

Zasady przyjęć i cennik dotyczący konsultacji u lekarza psychiatry dostępne są tutaj