Terapia systemowa

Terapia systemowa

Inspiracją do tego sposobu myślenia i porządkowania świata są teorie systemów, teorie komunikacji, konstruktywizm radykalny i konstruktywizm społeczny.
Słowo system znaczy element złożony, będący spójną całością. W tym podejściu jako system rozumiana jest rodzina, jednostka, system małżeński, rodzicielski, który dba o swoją wewnętrzną równowagę dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości. System tworzy subiektywny obraz świata, którego jest obserwatorem i odbiorcą. Stąd też w pracy systemowej istnieje przekonanie, iż system zmieniając się dąży do samoregulacji, odnosząc się do własnej subiektywnej prawdy.
Psychoterapia systemowa to terapia skoncentrowana na zmianie systemu. Ogniskuje się wokół rozwiązań i siły klienta nie zaś jego dysfunkcji i problemów. Podejście to nie oferuje porad czy opinii. Klient może spodziewać się uruchamiania nowych perspektyw i nadawania nowych znaczeń. To terapia pytań, pełnej akceptacji, koncentracji na mocnych stronach, zmieniających historię systemu.
Jakie są cele terapii w nurcie systemowym:

  • zrozumienie funkcji objawu jako informacji usprawniającej proces rozwiązania,
  • dekonstrukcja problemowej historii,
  • nadawanie nowych znaczeń własnym odczuciom i interakcjom rozszerzając refleksję i działanie,
  • wprowadzenie nowych, alternatywnych rozwiązań,
  • odkrycie i uruchomienie zasobów niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania.

Wskazania do tego typu terapii:

  • dla systemów rodzinnych, małżeńskich, partnerskich, rodzicielskich
  • rodziców mających trudności w relacjach ze swoimi dziećmi (np. z dziećmi chorującymi somatycznie, wycofanymi z relacji, z zaburzeniami odżywiania, z obecnością zachowań autodestrukcyjnych)
  • dla osób doświadczającymi kryzysu, straty
  • dla osób z zaburzeniami nastroju, emocji, osobowości
  • dla osób z zaburzeniami lękowymi

Terapia systemowa może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par oraz terapii grupowej.
Dużą zaletą podejścia systemowego jest traktowanie kryzysu jako możliwości własnego rozwoju. Terapia systemowa nie opiera się na eksplorowaniu zaburzeń czy deficytów. Terapia ma pomóc doświadczyć klientowi własnych zasobów i usprawnić proces ich wykorzystywania. Terapeuta systemowy uznaje istnienie prawdy klienta, wierząc, że to klient jest ekspertem od użyteczności rozwiązania i możliwości jego zastosowania.
Zasady przyjęć na konsultację oraz cennik dostępne są tutaj