Terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Dzieci podobnie jak dorośli mogą cierpieć z powodu różnych problemów, które wywołują u nich określone objawy. Możemy u nich rozpoznać zarówno zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne, somatyczne czy inne problemy wymagające pomocy specjalisty.
Nie jest łatwo stwierdzić kiedy taka pomoc jest niezbędna. Najczęściej decyduje o tym rodzic kiedy wszystkie dostępne i znane mu metody mające pomóc dziecku nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dziecko może prezentować takie objawy jak obniżony nastrój, wycofanie z ról społecznych, widoczne zmiany w zachowaniu w stosunku do wcześniejszego zachowania.
W naszych gabinetach prowadzimy profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Nasi specjaliści mają doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w takich ośrodkach jak szpitale, organizacje pozarządowe, poradnie zdrowia psychicznego.

Oferujemy pomoc w takich sytuacjach jak :

 • Problemy z adaptacją w środowisku rówieśniczym
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zachowania autodestrukcyjne
 • Przejawianie zachowań seksualnych wykraczających poza normę rozwojową
 • Kryzysy w rodzinie jak np. : rozstanie rodziców

Zawsze podczas pracy z dzieckiem przykładamy bardzo dużą wagę do aktywnej współpracy rodzica ze specjalistami. Najlepsze efekty w pracy z dziećmi osiągamy przy jednoczesnej pracy rodzica/ów z psychoterapeutą. Czasami wskazane są wspólne sesje rodzica i dziecka.

Pierwsze spotkanie dotyczące dziecka zawsze odbywa się z samym rodzicem. W sytuacji kiedy osoba w wieku dojrzewania sama podejmuje inicjatywę udania się po pomoc, na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszani są rodzice wraz z nastolatkiem.
Jest to spotkanie na którym zostaje zebrany szczegółowy wywiad dotyczący zgłaszanych problemów, funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym. Może okazać się konieczne skierowanie dziecka na dodatkowe badania do innego specjalisty w celu postawienia diagnozy (np.: pediatry, neurologa, psychiatry dziecięcego). Po zebraniu potrzebnych informacji specjalista podejmuje decyzję co do formy i planu pomocy.

Na pierwsze spotkanie warto zabrać:

 • dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane)
 • opinie ze szkoły lub przedszkola na temat dziecka
 • wyniki badań psychologicznych jeśli takie były wcześniej przeprowadzane

Zasady przyjęć i zapisów na konsultację w sprawie dziecka lub nastolatka dostępne są tutaj.