Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najbardziej skutecznych podejść terapeutycznych.  Jest podejściem  terapeutycznym w którym nacisk kładzie się na zmianę sposobu myślenia (w tej części jest poznawcza) i zachowania (w tej części jest behawioralna).
U podłoża tego podejścia stoi założenie, że każdy z nas nadaje znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia i w ten sposób konstruuje własną rzeczywistość. Tym samym każdy z nas postrzega i interpretuje to, co dzieje się w jego życiu na swój własny sposób. Interpretacje te bywają zniekształcone, niepełne lub przesadzone dlatego rolą terapii jest dotarcie do znaczeń, które powodują negatywne emocje i zachowania i ich modyfikacja. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest zatem zmiana sposobu myślenia i w efekcie zmiana emocji i podejmowanych przez nas działań.
W terapii poznawczo – behawioralnej nacisk położony jest na teraźniejszość 
i rozwiązywanie bieżących i konkretnych problemów co nie znaczy, ze w procesie pracy z pacjentem nie sięga się czasem do przeszłości. W odróżnieniu od wielu innych nurtów jest to terapia krótkoterminowa, która zwykle trwa od tygodni do kilku miesięcy. Kolejnym wyróżnikiem tego podejścia jest aktywny udział pacjenta w wypracowaniu planu terapii i optymalnego przebiegu procesu terapeutycznego. Współpraca polega również na wykonywaniu przez pacjenta różnych ćwiczeń i rozwijaniu umiejętności nabywanych na sesjach również po ich zakończeniu.

Dotychczas wykazano jej skuteczność między innymi w leczeniu depresji oraz innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) czy różnych rodzajów fobii.

Wskazania do terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym:

  • depresje,
  • zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, natręctwa,fobie)
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia związane ze stresem
  • problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
  • zaburzenia psychotyczne
  • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia wieku podeszłego
  • zaburzenia osobowości.

Zasady przyjęć na konsultację oraz cennik dostępne są tutaj