team-glowna

Joanna Klocek

Joanna Klocek –psycholog seksuolog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami Terapii Psychodynamicznej w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatrycze.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Dzieci Niczyje), z którą współpracuje od 9 lat. Odbywała staże i praktyki między innymi w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w Szpitalu Praskim w Warszawie na oddziale Uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach, prowadzi szkolenia, zajęcia, wykłady i warsztaty dla profesjonalistów z zakresu przemocy rówieśniczej oraz przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.
Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych w kontakcie indywidualnym oraz grupowym.

Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową w zakresie: zaburzenia seksualne, rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, wykorzystanie seksualne, trudności w relacjach, kryzysy życiowe, trudności emocjonalne, depresja, zaburzenia pourazowe.