team-glowna

Jakub Foksa

Jakub Foksa – pedagog, psychoterapeuta po ukończonym 4 letnim kursie psychoterapeutycznym we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii oraz 2,5 letnim kursie Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. W pracy terapeutycznej integruję podejście psychodynamiczne z systemowym. 

Za najważniejsze w pracy terapeutycznej uważam stworzenie nieoceniającej atmosfery otwartości, która sprzyja nawiązaniu relacji terapeutycznej i jest najważniejszym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii.

Od 2016 zdobywam doświadczenie jako psychoterapeuta prowadząc procesy terapeutyczne indywidualne, rodzinne oraz partnerskie/małżeńskie. Współprowadziłem grupy terapeutyczne dla młodzieży, osób dorosłych oraz warsztaty wyjazdowe dla mężczyzn, a także mediacje rodzinne pozasądowe. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego, Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Warszawskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych oraz prywatnych ośrodkach psychoterapii.

W praktyce terapeutycznej pracuję nad pogłębionym rozumieniem doświadczanych trudności oraz zmianą w zakresie zaburzeń: adaptacyjnych, lękowych, nastroju oraz osobowości. Wspieram również osoby szukające pomocy w obszarze seksualności, akceptacji siebie oraz własnej orientacji seksualnej. Zajmuje się także problematyką budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych oraz związków, poczucia cierpienia i braku zadowolenia z życia, konfliktów rodzinnych. Posiadam doświadczenie terapeutyczne z szerokim spektrum problemów i zaburzeń psychicznych.

Poddaję swoją pracę superwizji indywidualnej oraz grupowej u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.