team-glowna

Alicja Budzyńska

Alicja Budzyńska – mgr psychologii, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowe studia z zakresu Problemów Rodziny w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz oceny zeznań świadków. Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych.

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i ich opiekunów, rozpoznawaniem problemów rodziny, psychologiczną oceną zeznań świadków oraz prowadzi szkolenia dla profesjonalistów. Jest autorką licznych publikacji związanych ze standardami przesłuchań małoletnich świadków i ofiar przestępstw m.in. („Jak przesłuchiwać dziecko – poradnik dla profesjonalistów”, „Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym – perspektywa psychologiczna”).