Joanna Marszał-Kotas

Joanna Marszał-Kotas – mgr psychologii, absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej.
Certyfikowany doradca i psychoterapeuta systemowy (069/2012). Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie w procesie przygotowań do certyfikacji psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka wielu długoterminowych kursów specjalistycznych m.in. Studium Analizy Transakcyjnej, Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD (BEPP) oraz pierwszego w Polsce Studium Terapii Narracyjnej (Centre for Narrative Practice Manchester UK). Certyfikowana trenerka programu edukacyjnego SAFE Karla Brisha.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z niepublicznymi poradniami zdrowia psychicznego, placówkami edukacyjnymi i medycznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ukończyła szkoleniowy staż terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną będąc pod stałą superwizją.

Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe i terapeutyczne dla młodych dorosłych i rodziców. Jest autorką i współautorką scenariuszy zajęć dla profesjonalistów. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów, posiadając certyfikat trenerski.

Pracuje w paradygmacie systemowym. Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych
i osobowości. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą, chętnie z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Swoją pomoc oferuje także osobom po doświadczeniach traumy.
Założycielka „U Psychologów”.