Marta Koniuszy-Kobza

Marta Koniuszy–Kobza – mgr psychologii, ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka 4 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej osób dorosłych rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Posiada certyfikat z zakresu terapii dzieci i młodzieży. Obecnie w trakcie specjalizacji z zakresu seksuologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Chorób Afektywnych), na Oddziale Psychiatrii Sądowej (Areszt Śledczy Warszawa Mokotów).

Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobywała pracując na Oddziale Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Szpitalu Mazowieckim. Jako psycholog współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Pasjonatka nowych technologii, badacz z zakresu User Experience rozwiązań IT. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie User Experience Design. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w procesie psychoterapii. Założycielka „U Psychologów”.

Zajmuje się: osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń nastroju.

Pracuje również terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą.