team-glowna

Karina Narożna-Gryczyńska

Karina Narożna- Gryczyńska– mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Psychologii Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: Negocjacje i Mediacje, oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT (Cognitive Behavioral Therapy). Obecnie w procesie certyfikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie warsztatowo-terapeutyczne w terapii indywidualnej oraz w terapii par zdobywała w Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku w Warszawie, w Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz w Klinice Terapii Zaburzeń Słuchu (Tinitus) w Niemczech, Bad Arolsen.

Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych i osobowości. Konsultuje w języku polskim i niemieckim.

Jako mediator i negocjator aktywnie pracuje w różnorodnych środowiskach, przy projektach biznesowych i terapeutycznych (Dolnośląski Ośrodek Mediacji, terapie rodzin dwunarodowościowych – polsko – niemieckie mediacje rodzinne i gospodarcze, instytucje rządowe, duże korporacje międzynarodowe).