team-glowna

Justyna Sarzyńska

dr Justyna Sarzyńska– ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym i Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej osób dorosłych rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Ośrodek Medycyny Snu) i na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego.

Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami, które zdobywała współpracując z Fundacją Niezwykłe Dzieci. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Prowadzenie terapii łączy z pracą naukową – prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii oraz badań z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki. Jest wykonawcą i kierownikiem grantów badawczych dotyczących kłamstwa i mechanizmów kontroli zachowania. Prowadzi treningi poznawcze i sprawdza, czy za pomocą specjalnie zaprojektowanych gier komputerowych można poprawiać pamięć, uwagę, percepcję i inteligencję.

Zajmuje się: osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, zaburzeń osobowości i osobami potrzebującymi wsparcia w kryzysach życiowych, doświadczających trudności emocjonalnych czy trudności w relacjach z ludźmi.