team-glowna

Justyna Podlewska

Justyna Podlewska – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Targówek.

Specjalizuje się w prawnej ochronie ofiar przestępstw, zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz prawie rodzinnym. Autorka artykułów i publikacji nt. prawnej ochrony dziecka krzywdzonego interwencji i przeciwdziałania przemocy.

Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy.