team-glowna

Joanna Marszał-Kotas

Joanna Marszał-Kotas – psycholog, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 829), certyfikowany doradca i psychoterapeuta systemowy (069/2012), specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny), absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka wielu długoterminowych kursów specjalistycznych m.in. Studium Analizy Transakcyjnej, Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD (BEPP) oraz pierwszego w Polsce Studium Terapii Narracyjnej (Centre for Narrative Practice Manchester UK). Certyfikowana trenerka programu edukacyjnego SAFE Karla Brisha. Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych dotyczących mentalizacji w Anna Freud Centrum w Londynie m.in program do pracy mentalizacyjnej z rodzicami Lighthouse.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z niepublicznymi poradniami zdrowia psychicznego, placówkami edukacyjnymi i medycznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Ukończyła szkoleniowy staż terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe i terapeutyczne dla młodych dorosłych i ich rodziców. Jest autorką i współautorką scenariuszy zajęć dla dzieci, rodziców, profesjonalistów. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla specjalistów w obszarze pracy diagnostycznej i pomocowej dziecku, posiadając certyfikat trenerski.

Jako biegły sądowy opiniuje na zlecenie sądów i prokuratur w sprawach z udziałem dzieci.

Prowadzi superwizję pracy terapeutycznej dla psychologów i psychoterapeutow dziecięcych oraz psychoterapeutów szkolących się w psychoterapii. Dzieli sie swoim sposobem pracy i wieloletnim doświadczeniem w procesach mentoringowych.

Pracuje w paradygmacie systemowym i psychodynamicznym. Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń emocjonalnych i osobowości. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą, chętnie z młodymi dorosłymi.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Założycielka “U Psychologów”.