team-glowna

Anna Firkowska

Anna FirkowskaANNA FIRKOWSKA – mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka PTP( nr 925). Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej, pomagając w zmianie utrwalonych i źle funkcjonujących sposobów rozwiązywania problemów.

Posiada doświadczenie w psychoterapii osób cierpiących zaburzenia nastroju oraz zaburzenia nerwicowe (napady lęku, fobie). Zajmuje się psychoterapią osób zmagających się z trudnościami w budowaniu bliskich relacji z innymi ludźmi. Pomaga także osobom, które w swoim życiu doświadczyły trudnych sytuacji o charakterze urazowym.

Ukończyła studia magisterskie z psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz profesjonalne 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w zakresie medycyny pracy, jako psychoterapeuta na Oddziale Leczenia Nerwic Ośrodka Psychoterapii Medycznej i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jednocześnie angażowała się w staże doskonalące praktyczne umiejętności psychoterapeuty w Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz uczestnicząc w konferencjach dotyczących skutecznej psychoterapii. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin Dzielnicy Wawer i zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

W prowadzeniu psychoterapii ceni sobie przede wszystkim życzliwe i pełne szacunku podejście wobec każdej osoby. Stara się pomagać w dotarciu do źródła problemu i wprowadzaniu potrzebnych zmian.

Członkini Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale dba o profesjonalizm swojej pracy, regularnie uczestnicząc w superwizji.