Bez kategoriimy-category-slug

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów OZSS czyli Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny (RODK)

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów OZSS istnieje od 1 stycznia 2016 roku. Pojawił się w wyniku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów (Dziennik Ustaw z dn. 18 września 2015 r., poz. 1418) w miejsce Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych.

Czym zajmuje się OZSS?

Opinie zespołów sądowych specjalistów są istotnym elementem postępowania dowodowego w skomplikowanych i trudnych sprawach rodzinnych. Zadaniem  OZSS jest sporządzanie, na zlecenie sądów lub prokuratur, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły prowadzą mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołów wchodzą specjaliści psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2015 r., poz. 260) dla Warszawy powstały trzy zespoły opiniujące:

-przy  Sądzie Okręgowym w Warszawie powstał:
a) I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych:
w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
b) II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych:
w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

-przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie powstał:
a) Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Jak wygląda badanie OZSS?

Badanie jest jednorazowym spotkaniem i trwa ok 5 godzin. Zapraszane są osoby, których dotyczy postępowanie, a których obecność jest niezbędna w rozstrzygnięciu w sprawach dotyczących małoletnich. Specjaliści spotykają się z dzieckiem i rodzicami/opiekunami w różnych konfiguracjach (indywidualnie, w parze rodzicielskiej, w diadzie rodzic dziecko) tak by zebrany materiał był jak najbardziej wartościowy i dał możliwość odpowiedzi na pytania organu zlecającego.

Badanie ma służyć jak najpełniejszej obiektywnej ocenie obecnej sytuacji rodzinnej gdzie główną wytyczną jest dobro małoletnich dzieci. Zdarzyć się może, iż poza psychologiem i pedagogiem do zespołu włączony zostanie również psychiatra dziecięcy czy pediatra.

Co zawiera opinia OZSS?

Sporządzona opinia zawiera całość zebranego materiału pod kątem postawionych pytań oraz wnioski, które wynikają z przeprowadzonego badania.

Sąd może zażądać od Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów dodatkowych wyjaśnień pisemnych lub ustnych.  Może również zlecić dodatkową opinię przez ten sam lub inny opiniodawczy zespół sądowych specjalistów.

Autorka: Joanna Marszał-Kotas- psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *