Bez kategoriimy-category-slug

Praca z dzieckiem uwikłanym w konflikt okołorozwodowy rodziców

Udział dzieci w konfliktach rodziców ma na nie bardzo negatywny wpływ.Zdarza się, że trudniej nawiązują bliskie relacje, bywają impulsywne lub…  zamknięte w sobie.
Często popadają w konflikty z innymi, trudno im się skoncentrować i
podporządkować regułom panującym np.: w szkole.Czują się zagubione, odpowiedzialne za problemy rodziców, przeżywają konflikt lojalności wobec nich. W pracy z dziećmi uwikłanymi w konflikt rodziców ważne jest stworzenie takich warunków aby poczuły się akceptowane i rozumiane. Warunkiem koniecznym pracy z dzieckiem jest nawiązanie kontaktu i zdobycie jego zaufania, jak również zmotywowanie najlepiej obojga rodziców do skorzystania z pomocy psychologicznej.

Uważamy, że najlepszym wsparciem dla dziecka jest jego rodzic jeśli tylko wie jak pomóc dziecku i jeżeli sam korzysta z wsparcia dla siebie w sytuacji kryzysu. Czasami sytuacja jest na tyle trudna, że potrzebne jest mu wsparcie w pracy z dzieckiem. Profesjonalista może zdecydować się wówczas na objęcie pomocą nie tylko rodziców ale również dziecka.

Cele w pracy z młodym pacjentem

 Każdy proces terapeutyczny jest inny, ale najczęstsze cele w pracy z dziećmi w sytuacji konfliktu okołorozwodowego to:

  • Odreagowanie emocji przez dziecko
  • Odbarczenie z poczucia winy za rozstanie rodziców
  • Zmniejszenie poczucia odpowiedzialności za sprawy dorosłych
  • Nauka metod rozwiązywania konfliktów
  • Doświadczenie bycia zauważanym, akceptowanym
  • Poznanie i wzmacnianie dobrych stron dziecka

Poza wsparciem indywidualnym inną zalecaną formą pomocy terapeutycznej jest praca grupowa. Dzięki niej dzieci dowiadują się, że nie są jedynymi osobami, które mierzą się z tak poważnymi problemami i w związku z tym mogą poczuć ulgę. Im dzieci starsze tym częściej i łatwiej udzielają sobie wsparcia. Udział w grupie daje też okazję, by zobaczyć, że pomimo złych doświadczeń jest możliwe rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Zarówno w pracy indywidualnej jak i w pracy grupowej z dzieckiem niezwykle ważne jest słuchanie go bez wydawania ocen i rad, okazywanie mu troski, odzwierciedlanie uczuć i nazywanie jego doświadczeń.

To czy dziecko będzie objęte pomocą indywidualną czy lepszy będzie udział w grupie zależy od wielu czynników. Decyzja zostaje podjęta przez profesjonalistę po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i po spotkaniu zapoznawczym z dzieckiem.

Autorzy: Marta Koniuszy- Kobza, Julia Amarowicz – Pietrasiewicz

(„Gdy zapada decyzja o rozstaniu. Co warto wiedzieć aby pomóc rodzinie”, Warszawa, 2014 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *